ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
33 nguyên tắc thép trong giao tiếp
Tác giả: Naka Tokoshi
28 bài học xử thế
Tác giả: Raymond De Saint Laurent
1% & 99% Tài năng & mồ hôi nước mắt
Tác giả: John C. Maxwell

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center