ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sổ tay công tác xuất khẩu, nhập khẩu - Những quy định mới nhất về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo Luật Quản lý ngoại thương và thủ tục khai báo hải quan
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại hệ thống
Nhà XB: Lao động
Năm XB: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu luật Quản lý ngoại thương, luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hoá và kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm xuất khẩu. Qui định về thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu... và xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: S1599731209 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 343.59708702638 Chuyên ngành: 343.Luật quân sự, thuế, thương mại, công nghiệp
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 9786045983478 Giá tiền: 395000
Số trang: 399 Kích thước: 28 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
343.59708702638
N48
S1599731209
343.59708702638
N48
S68


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center