ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Những cấm kị khi giao tiếp với khách hàng
Tác giả: Phạm Ái Minh
Nhà XB: Thanh niên
Năm XB: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách có góc nhìn độc đáo, bắt đầu từ góc độ của việc cấm kị, hướng dẫn nhân viên bán hàng và phục vụ khách hàng cách làm việc đúng đắn. Mỗi nội dung trong sách được dẫn dắt bằng tình huống và ví dụ cụ thể, đồng thời phân tích rõ ràng những điều cấm kị dễ phạm phải trong quá trình bán hàng hoặc phục vụ khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân và cung cấp phương pháp tránh những điều cấm kị với khách hàng.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: N1599726946 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: 658.812 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: 9786049660764 Giá tiền: 89000
Số trang: 311 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.812
P43
N1599726946
658.812
P43
N48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center