ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Hóa đại cương - Vô cơ - Tập 2 : Cơ chế phản ứng, các trạng thái cân bằng, pin điện hóa, hóa học vô cơ
Tác giả: Lê Thành Phước (Ch.b.), Lê Thị Kiều Nhi, Hoàng Thị Tuyết Nhung
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Hóa đại cương - vô cơ cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: H1562834616 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 540 Chuyên ngành: 540.Hóa học và các khoa học liên kết
Số Cutter: L48 Khoa: Khoa Dược
ISBN: 9786046613398 Giá tiền: 113000
Số trang: 421 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
540
L48
H1562834616
540
L48
H63


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center