ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Dược lâm sàng : Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị _ Tập 1: Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J. Brouwers (Ch.b.)
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Những kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý như: phương pháp thiết kế thử nghiệm lâm sàng, các thông số dược động học, tương tác và tương kỵ, lựa chọn đường dùng thuốc, sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt. Những kiến thức nền cần cho chăm sóc dược như: phản ứng có hại của thuốc và cảnh giác dược, dược dịch tễ học, cân nhắc nguy cơ lợi ích, kinh tế dược, hoá sinh lâm sàng.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1562832929 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 615.91 Chuyên ngành: 615.Dược học và trị liệu
Số Cutter: H63 Khoa: Khoa Dược
ISBN: 9786046608509 Giá tiền: 79000
Số trang: 306 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
615.91
H63
D1562832929
615.91
H63
D86


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center