ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Dược lâm sàng : Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị _ Tập 2 : Sử dụng thuốc trong điều trị
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J. Brouwers (Ch.b.)
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Cung cấp kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc trong điều trị, được trình bày trên một bệnh cụ thể nhằm nhằm giúp học viên thực hành chăm sóc dược theo mục tiêu và nguyên tắc điều trị đã đặt ra cho mỗi bệnh. Phần này dành cho học viên chuyên ngành Dược lâm sàng, hệ sau đại học.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1562830948 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 615.91 Chuyên ngành: 615.Dược học và trị liệu
Số Cutter: H63 Khoa: Khoa Dược
ISBN: 9786046608509 Giá tiền: 145000
Số trang: 598 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
615.91
H63
D1562830948
615.91
H63
D86


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center