ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Auto Engine Repair
Tác giả:
Nhà XB: Goodheart WILLCOX
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Engine

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1561969119 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 620 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 9781619608320 Giá tiền: 3701700
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: 6 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620
00
A1561969119
620
00
A98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center