ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Auto electricity and Electronic
Tác giả: Jame E. Duffy
Nhà XB: Goodheart Willcox
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Auto Electricity and Electronics teaches the design, operation, and diagnosis of starting, charging, ignition, lighting, and other major systems. The text stresses the use of on-board diagnostics, as well as conventional meter tests, to find electrical, electronic, and computer-related problems. A chapter on advanced diagnostics covers the latest equipment and techniques used to locate problems. This is a valuable resource to those preparing for ASE Certification Test A6, Electrical/Electronic Systems.

Từ khoá: auto electriity

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1561968872 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 620 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: J36 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 07811619607477 Giá tiền: 3701700
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: 6 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620
J36
A1561968872
620
J36
A98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center