ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Auto Engine Performance and Driveability
Tác giả: Chris Johanson
Nhà XB: Goodheart Willcox
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

The Auto Engine Performance and Driveability Shop Manual contains thorough coverage of the tasks listed in the A8 Engine Performance area of the NATEF Task List. Each job in this manual is a hands-on activity, and most jobs correspond to one or more of the NATEF tasks. The jobs have been carefully organized and developed to increase the chances of passing the related ASE tests by having the reader apply what has been learned in the classroom. This manual steps through all of the NATEF tasks in the A8 Engine Performance area, which include inspecting, testing, and diagnosing engine, fuel and air induction, ignition, engine cooling, and emissions systems; removing and replacing self-contained components; and removing, overhauling, and reinstalling major components.

Từ khoá: engine

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1561968486 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 620 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: C47 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 9781619607798 Giá tiền: 3701700
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 4 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620
C47
A1561968486
620
C47
A98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center