ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Succession planning basics
Tác giả: Christee Gabour Atwood
Nhà XB: ASTD Press
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Succession Planning Basics captures the key steps of partnering with all areas of the organization and provides specific roles and responsibilities to ensure success. This book is an AWESOME tool and a must read for organizational planning. --Lori (Lurene) Vanness, Director, Human Resources, Polk County Sheriff"s Office


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: S1557906406 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 658.3 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: C47 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9781562864774 Giá tiền: 29.95
Số trang: 109 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: CT.HĐQT

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.3
C47
S1557906406
658.3
C47
S83


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center