ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhà XB: Giáo dục Việt Nam
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu về chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và các văn bản quan trọng đối với hoạt động của các trường đại học, cao đẳng.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1557398871 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 371 Chuyên ngành: 370.Giáo dục
Số Cutter: B64 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: 8934980028032 Giá tiền: 36000
Số trang: 240 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: CT.HĐQT

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
371
B64
D1557398871
371
B64
D65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center