ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần II : Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục
Tác giả: Mai Quang Tâm (Ch.b.), Nguyễn Cảnh Sơn, Lục Thị Nga,...
Nhà XB: Hà Nội
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Gồm từ bài 6 đến bài 9. Trình bày đại cương về quản lý hành chính nhà nước; đại cương về quản lý giáo dục; quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo; hệ thôgs văn bản quản lý hành chính nhà nước xây dựng và quản lý văn bản ở trường tiểu học.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1557302017 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 371 Chuyên ngành: 371.Nhà trường và các hoạt động giáo dục
Số Cutter: M35 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: Giá tiền: 225000
Số trang: 172 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
371
M35
G1557302017
371
M35
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center