ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Tác giả: Sở khoa học và công nghệ. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Nhà XB: Quảng Nam
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Thực trạng Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam - Giai đoạn 2006-2015; Nội dung nghị quyết và quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1556788446 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 620 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: S65 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 119 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620
S65
C1556788446
620
S65
C45


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center