ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần III : Một số vấn đề tâm lý học và giáo dục học ứng dụng trong quản lý giáo dục
Tác giả: Mai Quang Tâm (Ch.b.), Đinh Thị Mai
Nhà XB: Hà Nội
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Trình bày tâm lý học và giáo dục học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Một số ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong quản lý trường tiểu học; Một số vấn đề về tâm lý học nhân cách, tâm lý học lứa tuổi và ứng dụng trong quản lý giáo dục.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1555750147 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 371 Chuyên ngành: 371.Nhà trường và các hoạt động giáo dục
Số Cutter: M35 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: Giá tiền: 14000
Số trang: 106 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
371
M35
G1555750147
371
M35
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center