ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Ngôn ngữ học đối chiếu
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

Trình bày tổng quát về ngôn ngữ học đối chiếu. Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ học đối chiếu. Cơ sở, nguyên tắc và phương pháp của việc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, các bình diện nghiên cứu đối chiếu và một số thử nghiệm phân tích.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: N1553067672 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 410 Chuyên ngành: 410.Ngôn ngữ học
Số Cutter: B85 Khoa: Ngôn ngữ Trung
ISBN: 8934980871614 Giá tiền: 30000
Số trang: 288 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
410
B85
N1553067672
410
B85
N46


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center