ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng
Tác giả: Tuấn Đạo Thanh (Ch.b.), Bùi Ngọc Tú, Trần Phương Anh,...
Nhà XB: Tư pháp
Năm XB: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Bình luận xoay quanh những nội dung : Một số vấn đề pháp lý xoay quanh chủ thể là cá nhân; Chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; Ủy quyền với tư cách là một hình thức đại diện; Quyền khác đối với tài sản; Biện pháp đảm bảo thực hiện nghiệp vụ; Bàn về chế định thừa kế.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1552638656 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 346.597 Chuyên ngành: 346.Tư pháp
Số Cutter: T83 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786048111373 Giá tiền: 110000
Số trang: 447 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
346.597
T83
B1552638656
346.597
T83
B56


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center