ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bộ luật dân sự (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017)
Tác giả: Việt Nam
Nhà XB: Tư pháp
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

Bộ luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ luật dân sự bao gồm 27 chương, 689 điều. Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1552637012 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 349.597 Chuyên ngành: 349.Luật thẩm quyền đặc biệt, quản hạt
Số Cutter: V54 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786048107352 Giá tiền: 55000
Số trang: 306 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
349.597
V54
B1552637012
349.597
V54
B65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center