ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình luật lao động Việt Nam
Tác giả: Lưu Bình Nhưỡng (ch.b.), Đỗ Ngân Bình, Nguyễn Hữu Chí,...
Nhà XB: Công an Nhân dân
Năm XB: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Khái quát về luật lao động Việt Nam; Các quan hệ pháp luật lao động; Cơ chế ba bên; Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động; Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động; Việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; ....


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1548386254 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 344.59701 Chuyên ngành: 344.Luật lao động, thuế, thương mại, công nghiệp
Số Cutter: L88 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786047232277 Giá tiền: 84000
Số trang: 598 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 9 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
344.59701
L88
G1548386254
344.59701
L88
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center