ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập 1
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (cb), Vũ Thị Hồng Yến,...
Nhà XB: Công an Nhân dân
Năm XB: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Trình bày khái niệm về luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; Quyền sở hữu; Quyền thừa kế.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1548148557 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 346.597 Chuyên ngành: 346.Tư pháp
Số Cutter: D56 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786047231690 Giá tiền: 46000
Số trang: 354 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Tái bản có bổ sung Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
346.597
D56
G1548148557
346.597
D56
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center