ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Tác giả: Trần Minh Hương(c.b), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quang,...
Nhà XB: Công an Nhân dân
Năm XB: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm pháp luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp – một trong ba loại quyền cơ bản được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước được thống nhất


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1547432615 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 342.59.706 Chuyên ngành: 342.Luật hiến pháp và hành chính
Số Cutter: T73 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786047231607 Giá tiền: 85000
Số trang: 606 Kích thước: 22cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Tái bản có bổ sung Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
342.59.706
T73
G1547432615
342.59.706
T73
G53


BÌNH LUẬN

THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center