ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật
Tác giả: Đoàn Thị Tố Uyên (c.b.), Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Nhà XB: Tư pháp
Năm XB: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Khái quát về văn bản pháp luật; Quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung văn bản pháp luật; Kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật; Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1547193234 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 340 Chuyên ngành: 340.Luật học
Số Cutter: D63 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786048111137 Giá tiền: 42000
Số trang: 322 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
340
D63
G1547193234
340
D63
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center