ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình pháp luật cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến (c.b), Phạm Hồng Hạnh,...
Nhà XB: Công an Nhân dân
Năm XB: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về pháp luật Cộng đồng ASEAN và diễn đàn khu vực ASEAN: luật cộng đồng chính trị - an ninh; luật cộng đồng kinh tế; luật cộng đồng văn hoá - xã hội; điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối; cơ chế giải quyết tranh chấp; quan hệ Việt Nam - ASEAN


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1547190026 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 341.2473 Chuyên ngành: 341.Luật quốc tế
Số Cutter: N48 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786047231966 Giá tiền: 59000
Số trang: 455 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
341.2473
N48
G1547190026
341.2473
N48
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center