ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Kim Thanh
Nhà XB: Lao động
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 10
Hiện có: 10

Giới thiệu nội dung:

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1546503124 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 344.597 010 263 2 Chuyên ngành: 344.Luật lao động, thuế, thương mại, công nghiệp
Số Cutter: V68 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786045944516 Giá tiền: 35000
Số trang: 242 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
344.597 010 263 2
V68
B1546503124
344.597 010 263 2
V68
B65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center