ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Điêu khắc gỗ Cơtu
Tác giả: Trần Tấn Vịnh
Nhà XB: Thông tấn
Năm XB: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu văn hóa, lịch sử và con người Cơtu. Đặc biệt giới thiệu nghệ thuật điêu khắc gỗ của người dân Cơtu. Sách cũng giới thiệu những loại hình văn hóa truyền thống qua những hình ảnh sinh động.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1546502381 Danh mục: Văn hóa - Xã hội
Mã Dewey: 730.9597 Chuyên ngành: 730.Nghệ thuật tạo hình, Điêu khắc
Số Cutter: T73 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: Giá tiền: 280000
Số trang: 199 Kích thước: 25 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
730.9597
T73
D1546502381
730.9597
T73
D54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center