ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2006-2007
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhà XB: Hà Nội
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu những chỉ số cơ bản của giáo dục và đào tạo giai đoạn từ năm 2001 đến 2006 và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1543983239 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 370 Chuyên ngành: 370.Giáo dục
Số Cutter: B64 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 265 Kích thước: 30cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
370
B64
T1543983239
370
B64
T46


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center