ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà XB: Đại học Kinh tế quốc dân
Năm XB: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Hơn 90 bài viết trong kỷ được đúc kết một cách khoa học từ các công trình nghiên cứu, từ kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và kinh nghiệm quản lý lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: K1543911626 Danh mục: Khoa học xã hội
Mã Dewey: 371.2011 Chuyên ngành: 371.Nhà trường và các hoạt động giáo dục
Số Cutter: N45 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: 9786049463334 Giá tiền: 0
Số trang: 743 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
371.2011
N45
K1543911626
371.2011
N45
K99


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center