ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Những tác phẩm tiêu biểu được giải thưởng sách Việt Nam
Tác giả: Hội xuất bản Việt Nam
Nhà XB: Thông tin và Truyền thông
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: 1- Những tác phẩm đoạt Giải thưởng Sách Việt Nam (từ 2005 - 2011); 2- Giới thiệu các nhà xuất bản và một số cơ sở in; 3- Quy chế Giải thưởng Sách Việt Nam.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: N1543907456 Danh mục: Văn hóa - Xã hội
Mã Dewey: 070.509 Chuyên ngành: 070.Truyền thông, báo chí và xuất bản
Số Cutter: H65 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: 0978604800054 Giá tiền: 0
Số trang: 384 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
070.509
H65
N1543907456
070.509
H65
N48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center