ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
Tác giả: Qúi Lâm hệ thống
Nhà XB: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Trình bày những quy định chung; Danh mục hệ thống tài khoản kế toán; Biểu mẫu báo cáo tài chính năm; Danh mục biểu mẫu, nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán; Danh mục biểu mẫu, nội dung và phương pháp sổ kế toán; Sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1539242921 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 343.597034 Chuyên ngành: 657.Kế toán
Số Cutter: Q85 Khoa: Khoa Tài chính kế toán
ISBN: 9786049223945 Giá tiền: 350000
Số trang: 438 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
343.597034
Q85
C1539242921
343.597034
Q85
C44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center