ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp :(Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)
Tác giả: Bộ Tài chính
Nhà XB: Tài chính
Năm XB: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; Hệ thống sơ đồ kế toán; Một số ví dụ minh họa; Hệ thống chứng từ kế toán chứng từ hướng dẫn.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1539158369 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 657.835 Chuyên ngành: 657.Kế toán
Số Cutter: B68 Khoa: Khoa Tài chính kế toán
ISBN: 9786047917198 Giá tiền: 350000
Số trang: 662 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
657.835
B68
C1539158369
657.835
B68
C44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center