ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
Tác giả: Tăng Thị Bình, Lê Thị Ngọc Tuyền (sưu tầm và hệ thống)
Nhà XB: Kimiko Aman & Naoko Minamizuka
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Nội dung cuốn sách được trình bày cụ thể, chi tiết theo từng nghiệp vụ kế toán, gồm các phần sau: Nguyên tắc kết cấu và nội dung phản ánh của TC-KT; Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ chủ yếu; Chế độ báo cáo tài chính; Chứng từ kế toán và phương pháp ghi chép; Sổ kế toán và trình tự, phương pháp ghi sổ.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1539154363 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 343.597034 Chuyên ngành: 657.Kế toán
Số Cutter: T36 Khoa: Khoa Tài chính kế toán
ISBN: 9786049222269 Giá tiền: 350000
Số trang: 568 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
343.597034
T36
C1539154363
343.597034
T36
C44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center