ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Truyện ngắn tuyển chọn
Tác giả: Bùi Công Dụng
Nhà XB: Đà Nẵng
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 11
Hiện có: 10

Giới thiệu nội dung:

Tập hợp 20 truyện ngắn tuyển chọn của tác giả Bùi Công Dụng. Có truyện tác giả viết xuôi mạch theo thời gian, có truyện trộn lẫn quá khứ với hiện tại, có truyện như một cái kịch, có truyện nữa huyền ảo, nữa thực. Với chi tiết chọn lọc, sự dẫn truyện khéo léo và thông minh tác giả đã thành công trong việc cuốn hút người đọc.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1539145045 Danh mục: Văn học
Mã Dewey: 895.92234 Chuyên ngành: 895.Văn học Đông và Đông Nam Á
Số Cutter: B85 Khoa: Nhóm Truyện thơ văn
ISBN: 9786048406769 Giá tiền: 80000
Số trang: 179 Kích thước: 20cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
895.92234
B85
T1539145045
895.92234
B85
T78


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center