ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Hoá đại cương - vô cơ - Tập 2 : Cơ chế phản ứng, các trạng thái cân bằng, phin điện hoá, hoá học vô cơ
Tác giả: Lê Thành Phước (c.b.), Lê Thị Kiều Nhi, Hoàng Thị Tuyết Nhung
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Trung
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

Giải thích đuợc cỏ chế và các điều kiện phản ứng dựa trên những định luật cơ bản của Động hoá học, các trạng thái cân bằng và điện hó. Phân loại và giải thích tính chất, vai trò, và độc tính của các đơn chất và hợp chất vô cơ, đặc biệt là những chất được sử dụng trong Y - Dược.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: H1528441362 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 540.7 Chuyên ngành: 540.Hóa học và các khoa học liên kết
Số Cutter: L48 Khoa: Khoa Dược
ISBN: 9786046613398 Giá tiền: 113000
Số trang: 421 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
540.7
L48
H1528441362
540.7
L48
H63


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center