ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Financial planning
Tác giả: Warren McKeown, Mike Kerry, Marc Olynyk,...
Nhà XB: John Wiley & Sons
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

The text is the new edition of what was previously titled Personal Finance which has been a market leading textbook in the area of financial planning for 10 years.

Từ khoá: Finance, Personal

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: F1524539055 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 332.024 Chuyên ngành: 332.Kinh tế tài chính
Số Cutter: W37 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9781742467085 Giá tiền: 0
Số trang: 653 Kích thước: 26cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
332.024
W37
F1524539055
332.024
W37
F56


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center