ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
The Schemata of the Stars: Byzantine Astronomy from A.D. 1300
Tác giả: Emmanuel Paschos, Panagiotis Sotiroudis
Nhà XB: World Scientific
Năm XB: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

A short Byzantine article, extant in three manuscripts, contains advanced astronomical ideas and pre-Copernican diagrams; it presents improvements on ancient and medieval astronomy. This book includes the edited version and translation of the text and analyzes its content. It surveys the development of astronomical models from Ptolemy to Byzantium and compares them mathematically with several works of Arab astronomers; as well as with the heliocentric system of Copernicus and Newton.

Từ khoá: Satiroudis

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1523495709 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 520.902 Chuyên ngành: 520.Thiên văn học và khoa học liên hệ
Số Cutter: E46 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9810234899 Giá tiền: 0
Số trang: 213 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
520.902
E46
T1523495709
520.902
E46
T44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center