ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Fantasy Basketball and Mathematics : A Resource Guide for Teachers and Parents
Tác giả: Dan Flockhart
Nhà XB: Jossey- Bass
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

In addition to the basic Fantasy Basketball game, the book contains easy-to-use lesson plans, reproducible worksheets for extra practice on 46 different math concepts, graphing activities, quizzes, a pre- and post- test, and an answer key. More than just a fun way to learn math, the book"s activities also support the NCTM Math Standards.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: F1523440282 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 510 Chuyên ngành: 510.Toán học
Số Cutter: D36 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780787994457 Giá tiền: 0
Số trang: 201 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
510
D36
F1523440282
510
D36
F36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center