ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
To improve the academy : Resource for faculty, instructional, and organizational development. Vol. 22
Tác giả: Catherine M Wehlburg, Sandra Chadwick-Blossey
Nhà XB: NetWork
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1523433249 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 378.73 Chuyên ngành: 378.Giáo dục đại học
Số Cutter: C38 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 1882982657 Giá tiền: 0
Số trang: 354 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
378.73
C38
T1523433249
378.73
C38
T65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center