ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lone star : the extraordinary life and times of Dan Rather
Tác giả: Weisman Alan
Nhà XB: John Wiley & Sons
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Alan Weisman has come as close as anyone to unraveling one of the big mysteries of the television age: who is the real Dan Rather? Weisman has devoted much time, energy, and talent to that question, and this book is a fascinating read.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1523431886 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 070.92 Chuyên ngành: 070.Truyền thông, báo chí và xuất bản
Số Cutter: W45 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780471792178 Giá tiền: 0
Số trang: 254 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
070.92
W45
L1523431886
070.92
W45
L66


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center