ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Toxic people : decontaminate difficult people at work without using weapons or duct tape
Tác giả: Marsha Petrie Sue
Nhà XB: John Wiley & Sons
Năm XB: 1994
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Praise For Toxic People "From corporate America to the smallest business owner, this book should be mandatory reading because it provides toxic relief that will put money in your pocket and calm in your personality."


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1523348997 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 658.3145 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: M37 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780470147689 Giá tiền: 0
Số trang: 222 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.3145
M37
T1523348997
658.3145
M37
T69


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center