ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu
Tác giả: Phạm Tuấn Hùng (c.b), Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng,...
Nhà XB: Xây dựng
Năm XB: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

Trình bày những kiến thức chung nhất về chất thải, quản lý chất thải, khí hậu, biến đổi khí hậu và mối liên quan giữa chúng với nhau; Đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: Q1521443699 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 363.728 Chuyên ngành: 363.Các vấn đề xã hội khác
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: 9786048222949 Giá tiền: 0
Số trang: 155 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
363.728
P43
Q1521443699
363.728
P43
Q83


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center