ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Competency-based management
Tác giả: John W. Slocum, Susan E. Jackson, Don Hellriegel
Nhà XB: Thomson, South-Western
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

Presented in a textbook format, this book covers the key topics in management, which helps you develop your full potential in the business world.

Từ khoá: Management

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1520414956 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 658.4 Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: J64 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 9780324539677 Giá tiền: 0
Số trang: 627 Kích thước: 28cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Tái bản Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
658.4
J64
C1520414956
658.4
J64
C66


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center