ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Đánh giá và quản lí hoạt động đánh giá trong giáo dục : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Đức Chính (c.b), Đào Thị Hoa Mai, Phạm Thị Nga, Trần Xuân Bách
Nhà XB: Giáo dục Việt Nam
Năm XB: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 7
Hiện có: 7

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu khoa học đánh giá trong giáo dục, dạy học và quản lí hoạt động đánh giá trong dạy học.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1516603743 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 371.2 Chuyên ngành: 371.Nhà trường và các hoạt động giáo dục
Số Cutter: N48 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: 9786040110251 Giá tiền: 45000
Số trang: 156 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
371.2
N48
D1516603743
371.2
N48
D36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center