ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tài liệu nguồn về tuyên truyền bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Nhà XB: Lao động Xã hội
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Khái quát về bảo hiểm xã hội, quan điểm xây dựng Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội 2014 như: Đối tượng tham gia, quyền và trách nhiệm của các bên; các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; quy định chuyển tiếp; chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; xử lý vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1515724965 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 344.5970202638 Chuyên ngành: 344.Luật lao động, thuế, thương mại, công nghiệp
Số Cutter: B65 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786046523147 Giá tiền: 0
Số trang: 155 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
344.5970202638
B65
T1515724965
344.5970202638
B65
T35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center