ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Hỏi đáp về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh xã hội
Nhà XB: Lao động Xã hội
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Gồm những câu hỏi đáp về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện: Đối tượng tham gia, quyền và trách nhiệm; chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí và tử tuất; quỹ bảo hiểm xã hội; trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết bảo hiểm xã hội...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: H1515724938 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 344.59702 Chuyên ngành: 344.Luật lao động, thuế, thương mại, công nghiệp
Số Cutter: B65 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: 9786046523161 Giá tiền: 0
Số trang: 175 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
344.59702
B65
H1515724938
344.59702
B65
H65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center