ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
Tác giả: Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi,...
Nhà XB: Đại học Kinh tế quốc dân
Năm XB: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu vai trò của tâm lý học xã hội trong du lịch; Trình bày vấn đề cơ bản về tâm lý học xã hội; Tâm lý khách du lịch; Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp,...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1515057205 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 158.07 Chuyên ngành: 158.Tâm lý học ứng dụng
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Du lịch
ISBN: 9786049090394 Giá tiền: 96000
Số trang: 394 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 2 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
158.07
N48
G1515057205
158.07
N48
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center