ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
English for international tourism : Pre-intermediate Students book
Tác giả: Iwonna Dubicka, Margaret OKeeffe
Nhà XB: Pearson Education Limited
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

The book brings the world of work into the classroom; Provides effective communication strategies for workplace situations; Develops language awareness through an integrated syllabus

Từ khoá: English, international, tourism

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: E1514876451 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 428.24 Chuyên ngành: 428.Cách dùng tiếng Anh chuẩn
Số Cutter: I96 Khoa: Khoa Du lịch
ISBN: 0582479886 Giá tiền: 0
Số trang: 143 Kích thước: 29cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
428.24
I96
E1514876451
428.24
I96
E54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center