ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Địa lý du lịch Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ (c.b), Lê Thông, Vũ Đình Hòa,..
Nhà XB: Giáo dục Việt Nam
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch; Trình bày Địa lý du lịch Việt Nam


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1514614679 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 915.97 Chuyên ngành: 915.Địa lý và du lịch châu Á
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Du lịch
ISBN: Giá tiền: 90000
Số trang: 359 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
915.97
N48
D1514614679
915.97
N48
D53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center