ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình quản trị Buồng = Housekeeping management : Từ lý thuyết đến thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Nhà XB: Tài chính
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

Tổng quan về kinh doanh lưu trú và các loại hình cơ sở lưu trú. Giới thiệu về bộ phận buồng trong các cơ sở kinh doanh lưu trú cũng như các kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ phận buồng, quản lý công tác phục vụ buồng, quản lý dụng cụ, trang thiết bị, an ninh an toàn, quản lý chất lượng dịch vụ buồng...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1514612728 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 647.068 Chuyên ngành: 647.Quản lý cơ sở công cộng
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Du lịch
ISBN: Giá tiền: 86000
Số trang: 270 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
647.068
N48
G1514612728
647.068
N48
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center