ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 3 : Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt
Tác giả: Phạm Xuân Toản
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách này được biên soạn với những nội dung sát thực tế và cơ bản nhất mà công nghệ hóa chất, công nghiệp thực phẩm đang yêu cầu, nhằm giúp cho bạn đọc có khả năng tự giải quyết những vấn đề có liên quan như hiểu rõ cơ chế của các quá trình nhiệt, biết cách tính toán, thiết kế và lựa chọn các loại thiết bị truyền nhiệt.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1514189124 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 660 Chuyên ngành: 660.Kỹ thuật hóa học
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa công nghệ thực phẩm
ISBN: 9786046701538 Giá tiền: 89000
Số trang: 262 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
660
P43
C1514189124
660
P43
C33


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center