ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Cẩm nang một số công việc chăm sóc vườn cây ăn trái sau thu hoạch
Tác giả:
Nhà XB: Nông nghiệp
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu một số công việc chăm sóc vườn cây ăn trái sau thu hoạch như: vệ sinh, vét mương vườn cây, tỉa cành, tạo tán, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và một số hình ảnh chăm sóc vườn cây sau thu hoạch


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1514188428 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 634.04 Chuyên ngành: 634.Trại cây ăn quả, lâm học
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa công nghệ thực phẩm
ISBN: Giá tiền: 25000
Số trang: 283 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
634.04
00
C1514188428
634.04
00
C36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center