ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình cơ sở mỹ thuật : Dành cho sinh viên kiến trúc. Tập 3
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương (c.b), Lê Đức Lai, Nguyễn Việt Khoa,...
Nhà XB: Xây dựng
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 4
Hiện có: 4

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu nghệ thuật vẽ trang trí, điêu khắc; mối liên quan kiến trúc - điêu khắc - hội họa

Từ khoá: Mỹ thuật, kiến trúc

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1513759016 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 701.8 Chuyên ngành: 700.Nghệ thuật, Mỹ thuật và trang trí
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: 9786048200749 Giá tiền: 50000
Số trang: 92 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
701.8
N48
G1513759016
701.8
N48
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center